Skip to content Skip to footer

Питал ли си се какво ще стане с тебе след настъпването на смъртта? Да, повечето хора не обичат да мислят и да говорят по този въпрос, но истината е, че смъртта е неизбежна. Има най-различни вярвания, религиозни и философски идеи, чрез които се обяснява смъртта и това, което предстои след нея. Някои считат, че човек се състои само от материя и след смъртта просто изчезва – остават да живеят само спомените за него в съзнанието на тези, които го обичат. Други вярват в прераждането. В последно време е много популярно твърдението, че всички, които умират, отиват на едно по-добро място, че ни наблюдават и ни помагат…

Като християни ние вярваме не на това, което другите религии учат, а на това, което казва Божието Слово – Библията. А тя разкрива недвусмислено, че нашият живот не приключва с физическата смърт. Човекът не е само материално тяло, но притежава и безсмъртна душа. И когато тялото престане да функционира, човешката безсмъртна душа продължава да живее на едно от двете места, определени от Бога, без да има възможност за промяна на нейната вечна съдба. Свещеното Писание ни разкрива и още една истина – че животът на земята ни е даден, за да можем да се подготвим за този, който предстои след това: „…както е определено на човеците веднъж да умрат, а след това настава съд“ (Евреи 9:27).

От тази наша подготовка, докато сме живи на земята, зависи съдбата ни след физическата смърт през вечността.

Какво трябва да знаеш

Библията ни разкрива, че Бог е Творецът на целия всемир, на нашата земя и на нас, хората. Ние сме венецът на Неговото творение. Той ни е създал, за да Го познаваме и да можем да общуваме с Него. Но за да има хармония в цялото Му творение, Той е постановил морални граници – правила и закони, които ние не трябва да прескачаме. Всяко нарушение на Божиите наредби се окачествяват от Библията като грях. И да си признаем – всички ние неведнъж сме нарушавали Божиите правила и наредби, т.е. неведнъж сме съгрешавали. Дори и да си мислим, че сме много добри, че имаме благородно възпитание и никога не вършим зло на никого, пак съгласно високите стандарти, поставени от Твореца, ние се намираме недостатъчни. В Свещеното Писание намираме следната констатация, която се отнася за всички хора по лицето на земята: „Понеже всички съгрешиха и не заслужават да се прославят от Бога…“ (Римляни 3:23). А съгласно Свещеното Писание за всеки сторен грях, т.е. за всяко нарушаване на Божия закон е предвидено наказание: „Защото заплатата на греха е смърт…“ (Римляни 6:23).

Да, Бог е праведен съдия и всеки грешник ще се изправи пред Него на съд. Но в същото време Бог е любов и поради това е промислил начин, по който всеки човек, да получи Неговата прошка и да бъде спасен от вечното наказание. Божието Слово ни разкрива истината, че Бог е изпратил Своя единороден Син Исус Христос да се роди на земята, да живее като всеки един от нас, но без да извърши грях и накрая да бъде предаден и осъден на смърт чрез разпятие. Там – на Голготския кръст, чрез Своите изкупителни страдания и смърт Той е понесъл наказанието за нашите грехове и престъпления. И след това на третия ден Той е възкръснал. И всичко това е, „защото Бог толкова възлюби света, че даде Своя Единороден Син, за да не погине нито един, който вярва в Него, но да има вечен живот.“ (Йоан 3:16).

Затова днес ние прогласяваме тази блага вест, че всеки, който се обърне към Бога с покаяние и с вяра в Исус Христос, и Го последва като свой Господ, ще получи прощение на своите грехове и след своята физическа смърт няма да бъде осъден от Бога, но ще наследи вечното спасение според думите на Исус Христос: „Истина, истина ви казвам, който слуша Моето учение и вярва в Този, Който Ме е пратил, има вечен живот и няма да дойде на съд, но е преминал от смърт към живот.“ (Йоан 5:24).

Най-великото нещо, което си струва човек да опита, е да приеме протегнатата ръка на Бога за примирение и да преживее Неговата спасителна благодат. Това ще промени не само вечната му съдба, но и живота му на тази земя. Бъди този човек и приеми Божието спасение!

Банкови сметки
UniCredit Bulbank BIC/SWIFT: UNCRBGSF
  • IBAN (BGN): BG41 UNCR 7630 1043 9885 80
  • IBAN (USD): BG63 UNCR 7630 1143 9964 45
  • IBAN (EUR): BG42 UNCR 7000 1522 3605 76
Свържи се с нас
бул. „Асеновградско шосе“ 12, гр. Пловдив
Copyright © Света Троица 2024. All Rights Reserved.