Skip to content Skip to footer

Нашите врати са отворени за хора от всички възрасти и прослойки, независимо къде се намират в духовното си пътуване. Вярваме, че Бог желае да спаси всеки човек и да му даде надежда за нов живот.

АКО ИДВАШ ЗА ПЪРВИ ПЪТ

Най-искрено те приветстваме сред нас и се надяваме да почувстваш и приемеш църква „Света Троица“ като твое духовно семейство. 

КЪДЕ МОЖЕШ ДА СЕ ВКЛЮЧИШ?

НЕДЕЛНО БОГОСЛУЖЕНИЕ

Всяка седмица ние отделяме време да се покланяме на Бог и да се учим от Неговата книга, Библията. И това е специално време на празнуване на нашето единство като Божие семейство. Като се покланяме на Бога, поучаваме се от Библията и се молим един за друг, ние израстваме духовно и развиваме дълбока връзка помежду си.

Ти си добре дошъл всяка неделя от 10:00 часа на нашето неделно богослужение!

ДЕЦА
ТИЙНЕЙДЖЪРИ
МЛАДЕЖИ

ЕДИН ВЪПРОС

Запитвал ли си се какво ще стане с тебе след настъпването на смъртта? Да, повечето хора не обичат да мислят и да говорят по този въпрос, но истината е, че смъртта е неизбежна. Има най-различни вярвания, религиозни и философски идеи, чрез които се обяснява смъртта и това, което предстои след нея. Някои считат, че човек се състои само от материя и след смъртта просто изчезва – остават да живеят само спомените за него в съзнанието на тези, които го обичат. Други вярват в прераждането. В последно време е много популярно твърдението, че всички, които умират, отиват на едно по-добро място, че ни наблюдават и ни помагат…

Банкови сметки
UniCredit Bulbank BIC/SWIFT: UNCRBGSF
  • IBAN (BGN): BG41 UNCR 7630 1043 9885 80
  • IBAN (USD): BG63 UNCR 7630 1143 9964 45
  • IBAN (EUR): BG42 UNCR 7000 1522 3605 76
Свържи се с нас
бул. „Асеновградско шосе“ 12, гр. Пловдив
Copyright © Света Троица 2024. All Rights Reserved.