Skip to content Skip to footer
Христос ни е призовал да бъдем Негови ученици, а това означава непрекъснато да се учим. Еднократното посещение на служба в неделя не е достатъчно. 

Домашни групи

Най-сигурният начин да растеш е като създаваш здрави връзки с други хора, които обичат Бог и го следват. Домашните групи са мястото, където създаваме взаимоотношения. Учим се да прилагаме словото в ежедневните предизивикателства. Подкрепяме се в различните сезони от живота, насърчаваме се, смеем се, играем, похапваме… Нашето желание е всеки да намери своето място в група според възраст или локация. За повече информация свържи се с нас.

В църквата се предлагат различни курсове на обучение, предназначени за различни групи от вярващи.
 • Курс за новоповярвали
 • Курс „Живот в развитие“

Библейско училище “Логос”

И каквото си чул от мене при много свидетели, това предай на верни човеци, които да са способни и други да научат. 2 Тим. 2:2

Искаш повече? Ако в сърцето ти гори желание за още и искаш не само да получаваш, но да служиш на другите, това е мястото, където да се подготвиш. Обучението се провежда вечер след работно време. Включва различни предмети свързани с изучаване на библейски доктрини, подготовка за служение,  мисионерство, практически умения и много други. 

Кайрос курс

КАЙРОС е курс за световните мисии и нашето място в тях. Той разкрива любовта на Бога към всички народи по света и Неговото желание да използва хората Си за тяхно благословение. КАЙРОС подчертава значимостта на служението в култури, където все още има малко или липсват местни църкви. Той поучава, вдъхновява и предизвиква християните да заемат мястото си в Божия план за народите. Помага им да видят себе си като хора, които Бог е благословил, за да служат за благословение на други. Провежда няколко пъти в годината.

 

… в тебе ще се благославят всички земни племена. Битие 12:3

Глобал Юнивърсити

Какво става, след като човек направи началната стъпка на вяра и приеме Исус Христос за свой Спасител? Всеки новоповярвал трябва да бъде ориентиран в християнския начин на живот. Такава е целта на 6-те курса от програма ХРИСТИЯНСКИ ЖИВОТ. Програма ХРИСТИЯНСКО СЛУЖЕНИЕ обхваща 18 курса и е разработена, за да обучи и подготви вярващите да изпълнят задачата за изграждане на Тялото Христово и служението на църквата в този свят. Обучението е дистанционно кореспондентско, което дава възможност обучаващият се да не напуска дома и работата си. Подходящо е за всички възрастови групи.

 

Свържи се с нас

  Банкови сметки
  UniCredit Bulbank BIC/SWIFT: UNCRBGSF
  • IBAN (BGN): BG41 UNCR 7630 1043 9885 80
  • IBAN (USD): BG63 UNCR 7630 1143 9964 45
  • IBAN (EUR): BG42 UNCR 7000 1522 3605 76
  Свържи се с нас
  бул. „Асеновградско шосе“ 12, гр. Пловдив
  Copyright © Света Троица 2023. All Rights Reserved.