Skip to content Skip to footer

Христос ни е призовал да бъдем Негови ученици, а това означава непрекъснато да се учим. Еднократното посещение на служба в неделя не е достатъчно. 

В църквата периодично се провеждат различни курсове на обучение, предназначени за различни групи от вярващи.

 • Курс за новоповярвали
 • Курс „Живот в развитие“
 • Библейско училище „Логос“
 • Кореспондентски курс към Глобал Юнивърсити
 • Кайрос курс

 

Най-сигурният начин да растеш е като създаваш здрави връзки с други хора, които обичат Бог и го следват. Домашните групи са мястото, където създаваме взаимоотношения. Учим се да прилагаме словото в ежедневните предизивикателства. Подкрепяме се в различните сезони от живота, насърчаваме се, смеем се, играем, похапваме… Нашето желание е всеки да намери своето място в група, според възраст или локация. За повече информация свържи се с нас.

Библейско училище “Логос”

Да научим Църквата да гори за 

взаимоотношения с Христос

Искаш повече? Ако в сърцето ти гори желание за още и искаш не само да получаваш, но да служиш на другите, това е мястото, където да се подготвиш. Обучението се провежда вечер след работно време. Включва различни предмети свързани с изучаване на библейски доктрини, подготовка за служение,  мисионерство, практически умения и много други. За повече информация свържи се с нас.

Кайрос курс

Обучение за правене на ученици в България чрез мисии и проповядване.
Видението е: 

Да научим Църквата на между-културно служение до края на света

Свържи се с нас

  Банкови сметки
  UniCredit Bulbank BIC/SWIFT: UNCRBGSF
  • BGN: IBAN BG41 UNCR 7630 1043 9885 80
  • USD: IBAN BG63 UNCR 7630 1143 9964 45
  • EUR: IBAN BG42 UNCR 7000 1522 3605 76
  Свържи се с нас
  бул. „Асеновградско шосе“ 12, гр. Пловдив
  Copyright © Света Троица 2021. All Rights Reserved.