Skip to content Skip to footer

1.

Бог е любов, че Той ни обича и ни е създал, за да общува с нас. Затова в душата на всеки човек има една празнота, която не може да бъде запълнена по никакъв друг начин освен чрез общение с Твореца.

НИЕ ВЯРВАМЕ, че има Бог, че Той е нашият Творец, а ние – хората, сме венецът на Неговото творение.

2.

Единственият начин общението ни с Бога да бъде възстановено е чрез покаяние за извършените от нас грехове и спасителна вяра в Исус Христос, Който на кръста е понесъл наказанието, което ние заслужаваме.

НИЕ ВЯРВАМЕ, че Бог е любов. Той ни обича и ни е създал, за да общува с нас. Затова в душата на всеки човек има една празнота, която не може да бъде запълнена по никакъв друг начин освен чрез общение с Твореца.

3.

Когато се проваляме, Бог ни дава втори шанс; когато сме наранени и съкрушени, Той е готов да ни изцели и възстанови; когато сме разочаровани, Той ни дава надежда; че във всички положения, в които може да изпаднем, Неговата благодат е винаги над нас и е напълно достатъчна.

НИЕ ВЯРВАМЕ, че всички хора сме грешни и че общението между човек и Бог е възпрепятствано от греховете, които ние вършим. Поради тази причина Бог изпрати Исус Христос – второто Лице на светата Троица – да се роди и да живее на тази земя, и накрая да умре със заместническа изкупителна смърт, понасяйки наказанието за греховете на всеки човек.

4.

Всеки един от нас е изключително важен и значим в очите на Бога; че Неговата най-голяма цел е животът ни на земята да бъде пълноценен, осмислен и цялостно благословен, а след смъртта си да бъдем завинаги в присъствието Му на небето.

НИЕ ВЯРВАМЕ, че единственият начин общението ни с Бога да бъде възстановено е чрез покаяние за извършените от нас грехове и спасителна вяра в Исус Христос, Който на кръста понесе наказанието, което ние заслужаваме.

5.

Ше бъдем разпознати като Христови ученици по любовта помежду ни – затова ние издигаме християнските взаимоотношения като основен приоритет. Ние сме различни, но не желаем различията да ни разделят. Имаме слабости, но не желаем слабостите ни да ни отчуждават. Стараем се да се приемаме така, както и Христос ни е приел. Желаем всеки да се чувства добре дошъл и оценен в нашето събрание.

НИЕ ВЯРВАМЕ, че възстановените ни взаимоотношения с Бога чрез вяра в Исус Христос придават нов смисъл на нашия живот. Сега ние обичаме Бога и изявяваме тази любов чрез любовта си към ближните. Ние служим на Бога, като служим на нуждаещите се хора около нас.

6.

Ше бъдем разпознати като Христови ученици по любовта помежду ни – затова ние издигаме християнските взаимоотношения като основен приоритет. Ние сме различни, но не желаем различията да ни разделят. Имаме слабости, но не желаем слабостите ни да ни отчуждават. Стараем се да се приемаме така, както и Христос ни е приел. Желаем всеки да се чувства добре дошъл и оценен в нашето събрание.

НИЕ ВЯРВАМЕ, че когато се проваляме, Бог ни дава втори шанс; когато сме наранени и съкрушени, Той е готов да ни изцели и възстанови; когато сме разочаровани, Той ни дава надежда; че във всички положения, в които може да изпаднем, Неговата благодат е винаги над нас и е напълно достатъчна.

7.

Ше бъдем разпознати като Христови ученици по любовта помежду ни – затова ние издигаме християнските взаимоотношения като основен приоритет. Ние сме различни, но не желаем различията да ни разделят. Имаме слабости, но не желаем слабостите ни да ни отчуждават. Стараем се да се приемаме така, както и Христос ни е приел. Желаем всеки да се чувства добре дошъл и оценен в нашето събрание.

НИЕ ВЯРВАМЕ, че всеки един от нас е изключително важен и значим в очите на Бога; че Неговата най-голяма цел е животът ни на земята да бъде пълноценен, осмислен и цялостно благословен, а след смъртта си да бъдем завинаги в присъствието Му на небето.

Приемаме следната декларация на вярата

Принадлежим към СЕПЦ България

Банкови сметки
UniCredit Bulbank BIC/SWIFT: UNCRBGSF
  • IBAN (BGN): BG41 UNCR 7630 1043 9885 80
  • IBAN (USD): BG63 UNCR 7630 1143 9964 45
  • IBAN (EUR): BG42 UNCR 7000 1522 3605 76
Свържи се с нас
бул. „Асеновградско шосе“ 12, гр. Пловдив
Copyright © Света Троица 2024. All Rights Reserved.