Skip to content Skip to footer

За църквата

Ние не сме съвършената църква, защото самите не сме съвършени. Но сме обединени от стремежа да следваме стандарта за църква, описан в Библията – място, където има здраво учение, сърдечно поклонение, искрено приятелство, усърдна молитва, състрадателна грижа за нуждаещите се и активно благовестие. Осъзнаваме, че имаме мисия на тази земя и че сме благословени, за да служим за благословение на други.

В какво вярваме?

НИЕ ВЯРВАМЕ, че има Бог, че Той е нашият Творец, а ние – хората, сме венецът на Неговото творение.

В какво вярваме?

 Бог е любов, че Той ни обича и ни е създал, за да общува с нас. Затова в душата на всеки човек има една празнота, която не може да бъде запълнена по никакъв друг начин освен чрез общение с Твореца.

Основни ценности

Основните ценности на църквата са това, което ние всички считаме за важно, което ни вдъхновява и обединява и което формира облика и културата на църквата. 

Декларация на вярата

Принадлежност

Банкови сметки
UniCredit Bulbank BIC/SWIFT: UNCRBGSF
  • IBAN (BGN): BG41 UNCR 7630 1043 9885 80
  • IBAN (USD): BG63 UNCR 7630 1143 9964 45
  • IBAN (EUR): BG42 UNCR 7000 1522 3605 76
Свържи се с нас
бул. „Асеновградско шосе“ 12, гр. Пловдив
Copyright © Света Троица 2024. All Rights Reserved.