Skip to content Skip to footer
Всяко нещо има първи път! Независимо дали си за първи път в църква или не, ние вярваме, че не си случайно тук. Добре дошъл в нашето семейство! Божието намерение за църквата винаги е било да бъде събрание, дом, семейство на тези, които Бог е избавил от тъмнината. Всеки има своята история, минало и настояще, намира се на различен етап в своето духовно пътуване. Независимо от това ти имаш място сред нас. Заедно преживяваме Божията любов и трансформираща сила, подкрепяме се в трудности, празнуваме радостните моменти и откриваме Божия план и цел за живота ни.

Ако идваш за първи път

Най-искрено те приветстваме сред нас и се надяваме да почувстваш и приемеш църква „Света Троица“ като твое духовно семейство и втори дом. За целта имаме по нещо за всеки от семейството. Неделно богослужение Всяка седмица ние отделяме време да се покланяме на Бог и да се учим от Неговата книга, Библията. И това е специално време на празнуване на нашето единство като Божие семейство. Като се покланяме на Бога, поучаваме се от Библията и се молим един за друг, ние израстваме духовно и развиваме дълбока връзка помежду си. Ние сме се посветили на Исус Христос като наш Господ и Спасител и следваме Божието Слово като наш пътеводител. Ти си добре дошъл всяка неделя от 10 часа на нашето неделно богослужение!

Детско неделно училище

Ние помагаме на родителите да положат добрата основа в децата си, като ги учим да обичат Бог и хората. Детското училище се провежда по време на неделното богослужение. Чрез уроци и игри в групи според възрастта децата научават библейските истини и как да ги прилагат в живота си. 

Тийнейджърско служение

В най-трудната възраст тийнейджърското служение помага на подрастващите да изградят приятелства в църквата, да намерят отговори на въпросите, които ги вълнуват, и да започнат да служат, като се включват в различни инициативи.

Желанието ни е тийнейджърите да задълбочават връзката си с Бога и познанието си за Него, а от там и за своята идентичност, за да имат добра основа за живота, който им предстои. Тийнейджърите се събират всяка седмица и имат време за изучаване на Библията и забавление.

В най-трудната възраст, тийнейджърското служение помага на децата да изградят приятелства в църква, да намерят съвет за въпросите, които ги вълнуват и да започнат да служат като се включват в различни инициативи.

Младежко служение

Ние вярваме, че младежите са настоящето и бъдещето на църквата и обществото. Затова е важно да изграждаме ученици на Исус Христос, които почитат Бога с живота си и ревностно служат на другите. Не по-малко важно е те да създават значими християнски взаимоотношения и приятелства помежду си.  Всяка събота от 18:30 часа е времето за поучение върху Божието Слово, но наред с това младите хора имат време за забавление и участват в различни дейности на служение в и извън църквата.

Молитвено събиране

Молитвата е жизненоважна за християнския живот. Всяка сряда от 18:30 часа се събират вярващи, които имат копнеж за повече от Бога.

Библейско изучаване

Познаването на Божието Слово е основополагащо за нашето израстване като християни и ни прави устойчиви срещу неправилни учения и практики. Присъедини се към ежеседмичното ни изучаване на Библията всеки вторник от 18:30 часа.

Малки групи

Най-сигурният начин да растеш е като създаваш здрави връзки с други хора, които обичат Бог и го следват. Малките групи са мястото, където създаваме взаимоотношения. Учим се да прилагаме Словото в ежедневните предизвикателства. Подкрепяме се в различните сезони от живота, насърчаваме се, смеем се, играем, похапваме…

Нашето желание е всеки да намери своето място в група, според своята възраст или локация. За повече информация свържи се с нас.

Банкови сметки
UniCredit Bulbank BIC/SWIFT: UNCRBGSF
  • BGN: IBAN BG41 UNCR 7630 1043 9885 80
  • USD: IBAN BG63 UNCR 7630 1143 9964 45
  • EUR: IBAN BG42 UNCR 7000 1522 3605 76
Свържи се с нас
бул. „Асеновградско шосе“ 12, гр. Пловдив
Copyright © Света Троица 2021. All Rights Reserved.