Skip to content Skip to footer

ЕЛА

ЕЛА

Елате при Мене всички, които се трудите и сте обременени, и Аз ще ви успокоя. Матей 11:28

Господ Исус дойде на света, за да потърси и спаси грешниците. Той кани и теб да познаеш Неговата спасителна благодат.

Ние вярваме, че не си случайно тук и те приветстваме между нас! Църквата е мястото, където заедно преживяваме Божията любов и трансформираща сила, подкрепяме се в трудности, празнуваме радостните моменти и откриваме Божия план и цел за живота ни.

ИЗРАСТВАЙ

ИЗРАСТВАЙ

Но растете в благодатта и познаването на нашия Господ и Спасител Исус Христос.
2 Петрово 3:18

Решението да следваш Христос поставя ново начало в твоя живот. Сега трябва да направиш следващите стъпки, като откриеш какво означава да живееш живот на вяра, да растеш в познаването на Бог и Божия план за теб.

СЛУЖИ

СЛУЖИ

Според дарбата, която всеки е приел, служете с нея един на друг като добри настойници на многообразната Божия благодат.
1 Петрово 4:10
Бог е включил всеки повярвал в Своя план. Ние имаме роля и мисия, които са ни възложени от Него – призовани сме да бъдем „сол“ и „светлина“ на земята, да си служим един на друг и да изявяваме Божията любов, състрадание и милосърдие към всички нуждаещи се. За нас е радост и привилегия да служим на Бога, като служим на хората. Да бъдем плодоносни – това придава смисъл и удовлетворение в нашия живот.

ИДИ

ИДИ

Идете по целия свят и проповядвайте благовестието на всяко създание.
Марк 16:15

Нашето призвание като християни е да бъдем свидетели за Исус Христос. Той ни е направил посланици и ни е поверил „посланието на примирението“ (2 Коринтяни 5:19).
Тази част от нашата визия е свързана със служението ни като общност извън църквата.

ЕПЦ „Света Троица“ има грижа за около 20 други църковни общества. Освен това подкрепя разпространението на благовестието в Родопите и други неевангелизирани райони в страната. С готовност участва в редица мисионерски проекти извън България.

Банкови сметки
UniCredit Bulbank BIC/SWIFT: UNCRBGSF
  • IBAN (BGN): BG41 UNCR 7630 1043 9885 80
  • IBAN (USD): BG63 UNCR 7630 1143 9964 45
  • IBAN (EUR): BG42 UNCR 7000 1522 3605 76
Свържи се с нас
бул. „Асеновградско шосе“ 12, гр. Пловдив
Copyright © Света Троица 2024. All Rights Reserved.